הבנק החברתי הראשון בעולם
    מזרק מצוייראירויי 

  • בחדשות ערוץ 2
  • כתבה על שימור דם טבורי בערוץ 1
  • דם טבורי בחדשות ערוץ 10
  • 10-2

שיחה עם מומחים:
 בנק דם-טבורי בע"מ
יחל לפעול לאחר קבלת
  האישור הרגולטורי

1800-80-81-82
מענה אנושי 24 ש' ביממה
שירות לקוחות א'-ה' 9-20 ו' 9-13
 

המעבדה והשימור בדם טבורי בע"מ

לקוח דם טבורי בע"מ נרשם לשרות איסוף תאי גזע מדם טבורי ושימורם בבנק דם טבורי עוד בטרם נולד ויכול להיות מנוי לו עד סוף ימיו ולכן ירצה להיות בטוח שהשרות יובטח לאורך שנים. לצורך כך בנינו מכלול איכות העונה על צרכי התקשרות ממושכת כזו.

בדף זה ייפרס בפניכם בקליפת אגוז, מכלול האיכות של דם טבורי בע"מ בהקשר תאי גזע מדם טבורי - המעבדה, השימור, הפיקוח הרפואי – מדעי ובקרת האיכות, אבטחת המשכיות השירות לאורך עשרות השנים ועוד פריטי מידע רלבאנטיים, יחד עם קישורים לדפי פירוט נוספים בפורטל דם טבורי בע"מ ובהידרש - לאתרים חיצוניים.

תקנים ונהלים

הטיפול הנכון בתאי גזע מדם טבורי הוא קריטי לשמירה ארוכת שנים על איכותו וחיותו. בעולם קיים מספר לא מבוטל של גופין וארגונים הקשורים לתחום.

גופי התקינה וההסמכה של תחום בנקי דם טבורי

בעולם מספר רב של גופים וארגונים הקשורים לתחום, רובם קשורים ביניהם בצורה כלשהיא.

הארגונים והקשרים ביניהםבקישור

מבין הגופים הרבים שלושה בלבד הינם גופי תקינה והסמכה:

·ארגון Fact

·ארגון בני הדם העולמי AABB – American Association of Blood Banks

·מנהל התרופות והמזון האמריקאי FDA

·נהלי הטיפול בדם טבורי בשלושת הגופים זהים כמעט לחלוטין וההבדלים ביניהם – מינוריים.

התקן העולמי לתאי גזע מדם טבורי ובנק דם טבורי

התקן השולט ואשר אליו קשורים מירב הארגונים הוא תקן Fact-NetCord, תקן שמקורו בניסוי ארוך זמן ורב משתתפים, על ידי משרד הבריאות האמריקאי - NIH, ניסוי שכונה: Coblt, כשם הנוהל לפיו התקיים הניסוי. התקן אומץ גם על ידי משרד הבריאות.

מיום הקמתה, פועלת מעבדת דם טבורי בע"מ בנהלים המבוססים על תקן Fact-NetCord (פעילות על פי התקן כדרישת משרד הבריאות, לא נשיאת תו התקן) .

התקנים השוניםבקישור

חוק דם טבורי – הוראות משרד הבריאות

במסגרת הערכות משרד הבריאות ליישום חוק דם טבורי התשס"ז אוגוסט 2007, הודיע המשרד על אימוץ תקן Fact-NetCord.

הודעת משרד הבריאותבקישור

חוק דם טבוריבקישור

אישורי ההשתתפותבקישור

המעבדה

המעבדה אמונה על הטיפול במנות תאי הגזע מדם טבורי מרגע הגעתן. הטיפול כולל בדיקות, הפרדת תאי הגזע, תהליכי ההכנה לשימור והשימור לאורך השנים בבנק דם טבורי.

מערך העיבוד והשימור של דם טבורי בע"מ הינו עצמאי (היחיד מבין בנקי הדם הטבורי הפרטיים בארץ), ופועל לפי תקןFact-NetCord.


סיור מצולם במעבדהבקישור

הבדיקות

הדגימות עוברות בדיקות מעבדה לשלילת המצאות זיהומים העלולים לסכן מנות אחרות הנשמרות באותו מקפיא (מקפיא חנקן נוזלי מכיל עד 3,000 מנות).

 

השימור וההכנה לשימור

התהליכים המעבדתיים כוללים גם את הכנת מנת הדם הטבורי להקפאה – הפרדת תאי הגזע, קירורם תוך שימור בחומרים, ציוד וטכנולוגיות מתאימות, עד וכולל השימור רב השנים בבנק דם טבורי.

לאחר הורדה ממוחשבת של טמפרטורת המנות בפריזר מיוחד, שימור מנות דם תבורי של לקוחות דם טבורי בע"מ מתבצע במקפיאים מיוחדים – הדור האחרון והמתקדם ביותר – מקפיאים בפאזה גזית (מקפיאי פאזה גזית בהם המנות מאוחסנות באוויר (להבדיל ממקפיאיפאזה נוזלית - הדור הישן של מקפיאים - בהם המנות טבולות בתוך החנקן הנוזלי) ובנוסף, כל מבחנת דגימה עטופה בשרוול מיוחד ואטום לחלוטין).

אתרי השמירה

חלק מהחברות בארץ שומרות את המנות בתחומי בתי חולים ציבוריים ומתגאות בכך תוך הדגשת הביטחון לכאורה הגלום בהסדר כזה, הגם שכידוע אין בבי"ח ציבורי כל ביטחון (ראה פשיטות הרגל של בי"ח ביקור חולים וסגירת משגב לדך וכן הזיהומים האלימים המצויים בבתי חולים יותר מאשר בכל אתר אחר).

מעבר לאמור, קיים מלכוד נוסף ללקוחות חברות אלה - שלעולם הסכם השימור הוא בין הלקוח לבין החברה ולעולם אין ביה"ח צד להסכם זה בשום צורה ואופן. כל אישור אחר, שאינו התקשרות ישירה בין בעל החזקה על המנות לבין הלקוח – אינו נותן בטחון מוחלט ללקוח ביום קריאה (תזכורת: מיום לידת הלקוח עד סוף חייו)...

על הפריזר והמקפיאיםבקישור

אתר השימור הראשי הינו בצמוד למערך העיבוד - באתר שמור מוגן ומאובטח וכך גם המקפיא הנוסף, באתר נפרד (פירוט נוסף - בהמשך).

מנות של לקוחות אשר רכשו את שירות הפיצול הגיאוגרפי של המנה כביטחון כפול, למקרה אירוע חריג (אש, רעידת אדמה, פיגוע טירור, נזק בזדון או כשל כלשהו של המקפיא הראשי), נשמרות באתר נפרד. בהקשר זה מומלץ לקרוא את עמדת מנכלי"ת הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

ניר העמדה

אבטחה היקפית –24/365

מערכי השימור של דם טבורי בע"מ מוגנים בכל דרך קיימת אפשרית, לרבות:

·מערכות בקרה אלקטרונית החשות בכל אירוע חריג שהוא במקפיאים

מפרט מערכות הבקרהבקישור

·נעילות

·אזעקות

·שמירה/חיבור למוקד הפועל 24/365

·חייגנים אוטומאטיים למנהלי החברה בכל אירוע חריג בחדר ו/או בבקרות המקפיאים

·ביטוחי סיכונים

שירות ללא הגבלת זמן

כחברה היחידה בארץ בתחום אשר התקשרותה החוזית עם הלקוחות אינה מערבת צדדים שלישיים – בעלי חזקה על המנות ושאינם צד לחוזה ארוך השנים עם הלקוחות (תזכורת חוזרת: מיום לידת הלקוח עד סוף חייו), בדם טבורי בע"מ פתרון מובנה עם מענה ללא הגבלת זמן אשר יפורט להלן.
לראש הדף     הגרלת מנוי חינםהרשמה מקוונתצור קשרערכת מידע חינם

בקרו אותנו
דם טבורי בע"מ
דם - טבורי בע"מ מדוע כדאי לשמור
תעריפים ומסלולים
רפואת חידוש איברים
מאגר מידע
צור קשר
ערכת מידע חינםערכת מידע דם טבורי

הגרלת מנוי חינם/צור קשר

שם מלא
ת.לידה צפוי
בי"ח צפוי
נייד
מייל
תקנון
שלח
זוכים קודמים


דם טבורי   תאי גזע   תאי גזע טבוריים   בנק תאי גזע   איסוף דם טבורי   שימור דם טבורי   שמירת פרטיות   תנאי שימוש   מחשבון הריון   הריון ולידה   כניסת תקשורת   הערות לאתר

כל הזכויות שמורות © 2009 - דם טבורי בע"מ, רחוב הארד 7, רמת החייל, תל-אביב, ת.ד. 65151 תל-אביב 61650.
למידע על שירותנו חייגו חינם 1-800-80-81-82 או להזמנת ערכת מידע והרשמה חינם. פקס: 03-7521133

 מדוע דווקא דם-טבורי בע"מ?

· דם-טבורי בע"מ הוא הבנק החברתי הראשון בעולם, השייך ללקוחותיו, להם השליטה המוחלטת על המנות ועל עתידן.

· רק בדם-טבורי בע"מ איסוף רגיל, או האיסוף בשקית האקטיבית – 30% יותר תאי גזע (זמין מיידית) או סיטוג'ן – 68% יותר תאים (זמין החל מעוד כשנה).

· רק בדם-טבורי בע"מ ביטוח כלל-בריאות לפיצוי ללא תנאי לכל המשפחה הגרעינית במקרה שימוש במנה (בתהליך שפעול).

· רק בדם-טבורי בע"מ מערך העיבוד והשימור עצמיים ולא שירות של ספק חיצוני, גם אם הוא בי"ח (ר' סכסוך איכילוב-קריוסל).