הבנק החברתי הראשון בעולם
    מזרק מצוייראירויי

  • 10-2
  • 2nds
  • בחדשות ערוץ 2
  • כתבה על שימור דם טבורי בערוץ 1
  • דם טבורי בחדשות ערוץ 10
  • 10-2
  • 2nds
שיחה עם מומחים:
1800-80-81-82
מענה אנושי 24 ש' ביממה
שירות לקוחות א'-ה' 9-20 ו' 9-13
 

סיטוג'ן - SituGen - מהפכה עולמית באיסוף תאי גזע טבוריים

עוד על חברת סיטוג'ן ועל מכשיר הסיטוג'ן – באתר החברה: www.situgen.com


Click hereלמצגת סיטוג'ן

תאי גזע טבוריים - דם טבורי

Click here לעלון סיטוג'ן


סיטוג'ן

סיטוג'ן הוא שם המותג של שתי המצאות מהפכניות – שיטה ואביזר, המספקות פתרון לבעיה מתמשכת בתחום איסוף תאי גזע טבוריים – כמות הדם הנאספת. הרעיון לפיתוח הסיטוג'ן נבע מתוך האחריות הכוללת של דם טבורי בע"מ ללקוחותיה – להצטיין בכל חלקי התהליך ולהציע את העסקה הטובה ביותר.

עד כה היה עיקר השימוש בתאי הגזע הטבוריים בהשתלות המטולוגיות לילדים בשל כמות הדם המעטה שנאספה. עם הסיטוג'ן תהיינה השתלות תאי גזע טבוריים זמינות גם למבוגרים, שהם הלקוחות העיקריים של השתלות תאי גזע מדם טבורי ונאלצו להסתפק עד עכשיו בהשתלת תאי גזע ממוח עצם שאיכותם פחותה.

אחרי שני סבבים של ניסויים קליניים עבר הסיטוג'ן את הצפי הראשוני והוכחה הגדלת איסוף בלמעלה מ 80% בממוצע.

תשואה גבוהה יותר להשקעה שלכם

משום שעד עכשיו אפשר היה לאסוף כמות דם טבורי, המספיקה להשתלה המטולוגית בילדים עד גיל 9, נוהגים בנקי דם טבורי הפרטיים בעולם הרחב למכור את שירות השימור במסלול שנתי בלבד. זאת כדי לא לחייב את הלקוח עבור התקופה בה לא יוכל לעשות שימוש במנה.

בארץ נמכר השירות השנתי והשימור בארץ רק על-ידי דם טבורי בע"מ (בנוסף לשירות בן 5 או 20 שנים). ביתר החברות מחיוב הלקוח מראש לתשלום עבור בין 20 ל 40 שנים למרות שאחרי גיל 9 המנה לא תהיה מתאימה להשתלה המטולוגית בשל כמות תאים מועטת.

הסיטוג'ן נושא בשורה מהפכנית ופריצת דרך עולמית בתחום בנקי דם טבורי והשתלות תאי גזע מדם טבורי.

עם השקת הסיטוג'ן תוכלו להיות רגועים ובטוחים בכך שמנת תאי הגזע מדם טבורי שתישמר תספיק להרבה הרבה שנים. אם בחרתם בלידה טבעית ואתם מתלבטים לגבי השימור בבנק דם טבורי, יכול הסיטוג'ן לעזור לכם לפתור גם את ההתלבטות הזו.

סיטוג'ן הוא מוצר מוטה יצוא הניתן ליישום באיסוף תאי גזע טבוריים בכל מקום בעולם. בארץ ישווקו השיטה והאביזר רק ללקוחות דם טבורי בע"מ, המקבלים 80% יותר מאשר בכל בנק דם טבורי אחר.


רקע - ישומי

המוסכמה הרחבה בעולם הרפואי היא כי לתאי גזע מדם טבורי עליונות על פני תאי גזע שמקורם בתרומת מוח עצם, במרבית הפרמטרים הרלבאנטיים להשוואה.

השיטה המיושמת מאז ומתמיד על ידי כלל בנקי הדם הטבורי הפרטיים והציבוריים בעולם לאיסוף תאי הגזע ודם טבורי הינה שיטת שקית תרומת הדם הרגילה, המבוססת בעיקרה על גרביטציה ותלויה במידה רבה במיומנות האוסף.

עקב מוגבלות השיטה, המיומנות הממוצעת מביאה להפקה של 73 מ"ל דם טבורי נטו, בלבד (ממוצע עולמי), בעת שיתרת הדם בשליה לאחר הלידה וניתוק התינוק מחבל הטבור היא 150 מ"ל דם טבורי בממוצע.

הכמות הממוצעת הנאספת, מספיקה להשתלה המטולוגית למושתלים שמשקלם הממוצע נמוך מ 30 ק"ג, בלבד (בעבר היה המשקל המקובל 45 ק"ג, אך עקב סיכויי ההשתלה הפחותים, נהוג היום בעולם המשקל הנמוך יותר).

כך נערכו מרבית ההשתלות בעולם בילדים, בעת שהמבוגרים אשר מטבע הדברים "צורכים" את מרבית ההשתלות – נאלצו להמשיך לעשות שימוש בעיקר בתאי גזע מתרומות מוח עצם, למרות נחיתותם הרפואית.


רקע מדעי-רפואי

השתלה המטולוגית של תאי גזע טבוריים כפופה למספר תנאי סף שעיקרם: מידת התאמה מינימאלית בין תאי הגזע המושתלים לבין גוף המושתל ומספר התאים המגורענים (NC) המינימאלי לכל ק"ג משקל גוף של המושתל. למעשה, מספר תאי +CD34 הינו מדד יותר חשוב ממספר התאים המגורענים (שכן גם כדוריות אדומות אינן מגורענות) אך משום העובדה שאין סטנדרד מקובל למדידתו וקיימות שיטות מדידה רבות - אין השימוש בו בעדיפות ראשונה.

רף הקריטריון הנהוג להשתלה הוא 30,000,000 תאי גזע (בשלב האיסוף) לכל ק"ג משקל גוף, לפחות – 3
X107, במקרים מסוימים נדרש עד כדי 4.9X107. סימוכין בהערות 1-4.

באיסוף תאי גזע מדם טבורי, הממוצע הוא מנת דם טבורי של 72 מ"ל נטו, המכילה בממוצע 830,000,000 – 8.6
X108 תאי גזע.

על פי קריטריון זה, מנת תאי גזע מדם טבורי ממוצעת בבנק דם טבורי פרטי, תתאים להשתלה למושתל שמשקלו: 27 ק"ג, בלבד (כאשר מדובר בבנקים הציבוריים, המנות הנשמרות בהם לאחר כל קריטריוני הסף השונים ובכלל זה רף מספר התאים המינימאלי לשימור 900,000,000 – 9
X108), המנה הממוצעת מספיקה ל- 30 ק"ג, בממוצע, דהיינו מנה ממוצעת בהם מכילה סך של 1,080,000,000 – 1.08X109 תאים מגורענים (TNC).

בהתאם לעקומת הגידול - גיל/משקל, 27 ק"ג בממוצע בבנקים הפרטיים מתאימים לגיל 9 שנים לערך ו- 36 ק"ג בבנקים הציבוריים מתאימים לגיל 11. עקומת המשקל בהערה 5.

הרחבה:
(1) מספר תאי גזע הנדרש לק"ג משקל החולה, תלוי גם במידת ההתאמה שבינו לבין המנה. במחלות סרטן הדם, לכל דרגת אי התאמה נוספת, יש להוסיף 10 מיליון תאים/ק"ג.
(2) סטטיסטית, הוכח שאצל מושתלי עד 10 מיליון תאים לק"ג, התמותה הייתה 75%. אצל מושתלי 30 מיליון תאים לק"ג לפחות, התמותה רק 30%.
(3) ככל שהאיסוף מהיר יותר > יותר דם שמקורו בשליה נאסף בטרם הקרישה > בשליה ריכוז התאים המגורענים - NC - כפול לערך מאשר ברגיל (מחקר: Rich hematopoietic stem/progenitor cells in human placenta tissue and placenta blood. Zhou SL.et al)


מסיבה זאת, נוהגים הבנקים הפרטיים בעולם הרחב למכור את שירות השימור בבנק דם טבורי פרטי במסלול שנתי בלבד.

בשונה מהנהוג בחו"ל - מכירת השירות על בסיס חידוש שנתי, נמכר בארץ השירות השנתי רק על ידי דם טבורי בע"מ (ובנוסף שירות ל- 5 שנים ול- 20 שנים) וביתר החברות - רק במסלול של התחייבות ל 20 שנים (ובאחת החברות אף ל 40 שנים), תוך חיוב הלקוח לתשלום מראש עבור מספר רב של שנים, למרות שברובן לא יוכל לעשות שימוש במנת תאי הגזע שנשמרה בבנק דם טבורי להשתלה.

בחשבון פשוט, החברות מוכרות שירות ל- 20/40 שנים, כאשר מראש ידוע כי המנה הנשמרת מתאימה להשתלה המטולוגית, בממוצע רק עד גיל 9!

באמצעות ערכת סיטוג'ןנאספים בממוצע 80% יותר תאי גזע, שהם בחשבון לעיל מנה מתאימה למושתל שמשקלו כ- 65 ק"ג בממוצע (פרטנית, כבכל התפלגות נורמאלית, חלק ממנות תאי הגזע מדם טבורי מתאימות למושתלים בעלי משקל גבוה הרבה יותר).

1 http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/malignant.html
2
http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/congenital.html
3
http://www.cordbloodforum.org/biblio/childtx/acq_nonmalignant.html
4
http://www.cordbloodforum.org/biblio/ii_adult_tx/index.html
5
http://www.cdc.gov/nchs/data/nhanes/growthcharts/set1clinical/cj41l022.pdf


תוכנית המו"פ - שותפים ומשקיעים בסיטוג'ן - SituGen

מתחילת שנת 2003, במימון המדען הראשי של משרד המסחר והתעשייה, התקיים בחברת סיטוג'ן - חברה אחות של דם טבורי בע"מ, תהליך מחקר ופיתוח לפתרון מגבלת כמות הדם הטבורי הנאסף.
בשנת 2006, הצטרפה רד-ביומד מקבוצת רד-בינת כמשקיעה ושותפה בחברת סיטוג'ן.

במהלך התקופה, פותחו טכנולוגיה ואביזר מהפכניים לאיסוף יעיל של תאי גזע טבוריים. האביזר הוא מסוג מתכלה (לשימוש חד פעמי), הנושא את שם החברה – סיטוג'ן. יעילותו הוכחה בשורה של ניסויים קליניים ואחרים, בשני בתי חולים בארץ.

באמצעות הסיטוג'ן, נאספת כמות תאי גזע טבוריים הגבוהה בממוצע ב- 81% (בפועל, בפילוג
נורמאלי, עד כדי פי 3) בהשוואה לשיטה הנהוגה, וכך מרחיבה בשורת דם טבורי את יריעתה גם להשתלות המטולוגיות למבוגרים, שכאמור הם עיקר צרכניה.

הסיטוג'ןיסופק ללקוחות במקום שקית האיסוף המסורתית, כשהוא באריזה רפואית, סטרילית וכפולה המתאימה גם לשימוש בחדרי ניתוח ללידות קיסריות.


מעמד עכשווי וצפי

הליכי התקינה הבינלאומית של הסיטוג'ן(FDA, CE) מצויים בשלבי סיום.

רישומי הפטנטים לשיטה ולאביזר הסיטוג'ןעברו כבר בהצלחה את הבחינה הבינלאומית על פי אמנת
PCT, אשר אשרה את התביעות הקנייניות של האביזר ובוצע רישום פרטני במדינות העולם.

מטבע הדברים, הסיטוג'ןהינו מוצר מוטה יצוא בעיקרו, עת השוק הישראלי אינו מטריאלי במונחים בינלאומיים.

השימוש בסיטוג'ןבארץ החל בשנת 2009 באופן בלעדי ללקוחות חברת דם טבורי בע"מ.

שותפים נוספים בסיטוג'ן

רד-ביומד


מקבוצת


המדען הראשי שלישראל

עוד על סיטוג'ן ועל תאי גזע טבוריים– באתר החברה: www.situgen.com
Click here למצגת סיטוג'ן

Click here לעלון סיטוג'ן


לראש הדף     הגרלת מנוי חינםהרשמה מקוונתצור קשרערכת מידע חינם

בקרו אותנו
דם טבורי בע"מ
דם טבורי בע"מ מדוע כדאי לשמור
תעריפים ומסלולים
רפואת חידוש איברים
מאגר מידע
ערכת מידע חינםערכת מידע דם טבורי

הגרלת מנוי חינם/צור קשר

שם מלא
ת.לידה צפוי
בי"ח צפוי
נייד
מייל
תקנון
שלח
זוכים קודמים


דם טבורי   תאי גזע   תאי גזע טבוריים   בנק תאי גזע   איסוף דם טבורי   שימור דם טבורי   שמירת פרטיות   תנאי שימוש   מחשבון הריון   הריון ולידה   כניסת תקשורת   הערות לאתר

כל הזכויות שמורות © 2009 - דם טבורי בע"מ, רחוב הארד 7, רמת החייל, תל-אביב, ת.ד. 65151 תל-אביב 61650.
למידע על שירותנו חייגו חינם 1-800-80-81-82 או להזמנת ערכת מידע והרשמה חינם. פקס: 03-7521133

 מדוע דווקא דם-טבורי בע"מ?

· דם-טבורי בע"מ הוא הבנק החברתי הראשון בעולם, השייך ללקוחותיו, להם השליטה המוחלטת על המנות ועל עתידן.

· רק בדם-טבורי בע"מ האיסוף בשקית האקטיבית – 33% יותר תאי גזע ו/או סיטוג'ן – 81% יותר תאים.

· רק בדם-טבורי בע"מ ביטוח כלל-בריאות לפיצוי ללא תנאי לכל המשפחה הגרעינית במקרה שימוש במנה (בתהליך שפעול).

· רק בדם-טבורי בע"מ מערך העיבוד והשימור עצמיים ולא שירות של ספק חיצוני, גם אם הוא בי"ח (ר' סכסוך איכילוב-קריוסל).