הבנק החברתי הראשון בעולם
    מזרק מצוייראירויי

  • 10-2
  • 2nds
  • בחדשות ערוץ 2
  • כתבה על שימור דם טבורי בערוץ 1
  • דם טבורי בחדשות ערוץ 10
  • 10-2
  • 2nds
שיחה עם מומחים:
1800-80-81-82
מענה אנושי 24 ש' ביממה
שירות לקוחות א'-ה' 9-20 ו' 9-13
 

איסוף דם טבורי - שלבי איסוף דם טבורי באמצעות הערכה של דם טבורי בע"מ

הוראות כלליות חשובות

לקיחת הדם הטבורי תבוצע אחרי הלידה, לפני או לאחר יציאת השלייה מהרחם. הרצוי הוא לקחת את הדם לפני יציאת השלייה – אז ניתן לאסוף כמות גדולה יותר, משום הסיוע שניתן לכך ע"י התכווצויות הרחם.

1.חשיבות רבה יש לכמות הדם הנאסף, במסגרת איסוף דם טבורי, בדרך כלל לכמות גדולה מתאם עם מספר תאי הגזע. יחד עם זאת, קורה שבכמות קטנה של דם, עקב ספירת תאים גבוהה מאוד מהרגיל, יהיו מספיק תאים לביצוע השתלה. ניתן לשאוב כמות המגיעה ל-150 מל' של דם טבורי וכמות האיסוף, בדרך כלל, תלויה במיומנות האוסף ובהקפדה על הנחיות אלה. כאמור יש להעביר למעבדת דם טבורי בע"מ כל כמות שהיא אשר נאספה.

2.יש לבצע איסוף דם טבורי כמה שיותר סמוך למועד הלידה ורצוי תוך עד 10 דקות.

3.קיימות שתי שיטות איסוף דם טבורי: באמצעות מזרק ובאמצעות שקית. הערכה של דם טבורי בע"מ הינה לאיסוף בשקית (רשימת תכולת הערכה – מצויה בערכה).

4.יש לוודא כי השקית אשר סופקה בערכה תשמש אך ורק לשאיבת הדם הטבורי.

פעולות לפני הלידה

1.להכין משטח עבודה סטרילי או לשטוף השולחן עם אלכוהול 70% או Povidin-Iode. על המשטח הסטרילי רצוי לפרוס את אחד המגבונים (הלבנים) אשר סופקו עם ערכת האיסוף.

2.להניח את שקית האיסוף אשר סופקה בערכת האיסוף (השקית כוללת חומר מונע קרישה) על גבי המשטח הסטרילי.

3.ערכת איסוף דם טבורי כוללת גם את מטליות האלכוהול לטיהור אזור חבל הטבור בו תוכנס המחט לאיסוף, להניח אותן על המגבון (הלבן) אשר נפרס.

4.לוודא הימצאות מדבקת הברקוד על: שקית איסוף הדם הטבורי, טופס הצהרת תוכן הערכה, טופס איסוף הנתונים ועל חזית קופסת הערכה. יתרת המדבקות (לשימוש בבנק) תשארנה דבוקות על טופס המדבקות.

5.להכין מגש סטרילי לקליטת השליה בהמשך על גבי משטח מוגבה (מעל משטח העבודה), או לפרוס את המגבונים (הכחולים) שבערכה .


חשוב: מאחר שהאיסוף נעשה בכוח הגרביטציה, על השלייה להיות עליונה, חבל הטבור מתחת לשלייה ושקית האיסוף מתחת לחבל הטבור!!!

פעולות איסוף דם טבורי

על מנת לאסוף כמות מרבית של דם, יש לשאוב את הדם הטבורי כשהשליה נמצאת עדין בתוך הרחם. האיסוף מתוך הרחם מועדף גם בלידה המבוצעת ע"י ניתוח קיסרי.

הערה: תחילת איסוף דם טבורי - מהר ככל הניתן ולא יותר מ- 10 דקות מהלידה.

באיסוף המתחיל לפני הוצאת השליה (רצוי).

1.להדק עם מהדק את חבל הטבור כמה שיותר קרוב למהדק של התינוק ולחתוך את חבל הטבור בין שני המהדקים.

2.לחטא, במטליות הכוהל הנמצאות בערכה (או עם Betadine או עם כוהל בריכוז של 70%), את אזור חבל טבור במקום הכנסת המחט.

3.להשתדל, עד כמה שניתן, לא לגעת בחבל הטבור ובכל מקרה אסורה מניפולציה כל שהיא של החבל.

4.לאסוף את הדם מהוריד הטבורי (ככלל, בחבל הטבור שני עורקים ווריד אחד) בעזרת מזרק שקית העירוי, כשהגישה לווריד תהיה בתחתית החבל (בצד העוברי). על השקית להיות נמוכה ממחט השאיבה ומחבל הטבור.בשלב זה האיסוף ייעשה בכוח הגרביטציה בלבד.

5.מעת לעת יש לערבב השקית לשם דילול הדם שנאסף בחומר המונע קרישה בשקית האיסוף.

6.אם הווריד קורס, יש לאפשר לו כדקה לקרישה ולהתמלא מחדש ולאחר מכן להמשיך בתהליך מעל למקום הקודם וכך בכל הכנסה נוספת של המחט לחבל.

7.כל עת שהזרימה נפסקת מעצמה וברור כי נותר עדיין דם (חבל הטבור עדיין אינו לבנבן ברובו) יש להעביר המחט לנקודה גבוהה יותר, לחזור על שלבים 3-4 לעיל ולהמשיך באיסוף וחוזר חלילה.

8.לקראת סוף שלב זה של האיסוף, ניתן "לחלוב" בעדינות את החבל לשם הגדלת הכמות של הדם הנאסף.

המשך האיסוף אחרי יציאת השליה:יש להמשיך לאסוף את הדם הטבורי גם לאחר הסרת השליה.

1.להניח את השליה על גבי המגש הסטרילי המוגבה מעל משטח העבודה ולהמשיך את התהליך. ושוב יש להקפיד שהגישה לווריד תהיה מהצד העוברי של חבל הטבור ולא מהצד של השלייה.

2.לחזור על שלבים 5-8 לעיל.

3.במידת בצורך, ובמיוחד עם חבל הטבור ארוך, תוך כדי האיסוף, נער קלות את השלייה להגדלת כמות הדם.

4.לקראת סוף האיסוף, אם זרימת הדם פסקה אך ברור שנותר דם בשלייה - העבר את המחט לחלק העליון של חבל הטבור (מתחת לשלייה) ובצע איסוף אחרון.

5.לקראת סוף שלב זה של האיסוף, ניתן "לחלוב" בעדינות את החבל לשם הגדלת הכמות של הדם הנאסף.

6.סיום איסוף הדם – כאשר חבל הטבור לבנבן ונראה ריק.

באיסוף המתחיל אחרי יציאת השלייה

1.להניח את השליה על גבי המגש הסטרילי ומוגבה מעל משטח העבודה.

2.להדק עם מהדק את חבל הטבור כמה שיותר קרוב למהדק של התינוק ולחתוך את חבל הטבור בין שני המהדקים.

3.לנקות, במטליות הכוהל הנמצאות בערכה (או עם Betadine או עם כוהל בריכוז של 70%), את אזור חבל טבור במקום הכנסת המחט.

4.להשתדל, עד כמה שניתן, לא לגעת בחבל הטבור ובכל מקרה אסורה מניפולציה כל שהיא של החבל.

5.לאסוף את הדם מהוריד הטבורי בעזרת מזרק שקית העירוי, כשהגישה לווריד תהיה בתחתית החבל (בצד העוברי). בשלב זה האיסוף ייעשה בכוח הגרביטציה בלבד.

6.אם הווריד קורס, יש לאפשר לו כדקה לקרישה ולהתמלא מחדש ולאחר מכן להמשיך בתהליך מעל למקום הקודם וכך בכל הכנסה נוספת של המחט לחבל.

7.כל עת שהזרימה נפסקת מעצמה וברור כי נותר עדיין דם (חבל הטבור עדיין אינו לבנבן ברובו), יש להעביר המחט לנקודה גבוהה יותר, לחזור על שלב 3 לעיל ולהמשיך באיסוף וחוזר חלילה.

8.במידת בצורך, ובמיוחד אם חבל הטבור ארוך, תוך כדי האיסוף, נער קלות את השלייה להגדלת כמות הדם.

9.לקראת סוף האיסוף, אם זרימת הדם פסקה אך ברור שנותר דם בשלייה - העבר את המחט לחלק העליון של חבל הטבור (מתחת

10.לשלייה) ובצע איסוף אחרון.

11.לקראת סוף שלב זה של האיסוף, ניתן "לחלוב" בעדינות את החבל לשם הגדלת הכמות של הדם הנאסף. סיום איסוף הדם – כאשר חבל הטבור לבנבן ונראה ריק.

פעולות לאחר האיסוף

1.לסחוט את הצינור מזרק-שקית מצד המזרק לצד השקית על מנת שהדם כולו יכנס לשקית.

2.לנער את שקית העירוי עם הדם במשך 1-2 דקות על מנת לערבבו עם המדלל שבשקית.

3.לוודא ששסתום הביטחון של המזרק נמצא במצב נעילה.

4.למניעת דליפה – נא קשרו פעמיים את הצינור המוביל מהמחט לשקית פעמיים.

5.לחתוך ולהשליך את המזרק וכיסויו.

6.לשים את שקית העירוי בשקית האטימה שסופקה בערכת האיסוף.

7.לעטוף את שקית האטימה במטלית סופגת (לבנה) מערכת האיסוף.

8.לאחר אטימת השקית להחזירה לקופסת המשלוח הקשיחה ולכסות הקופסא במכסה המצורף.

9.על הדם להישאר בטמפרטורת החדר. נא לא לשים בקירור!!

10.לוודא שטופס איסוף הנתונים ממולא ולהניח אותו בערכה.

11.על המטפל בלידה לחתום על טופס הצהרת תוכן המארז. הערכה וטופס ההצהרה ימסרו לאדם הממונה על המשלוח. ההורים אחראיים למשלוח הערכה במועד.

12.בסיום להכניס לקופסא רק את שקית האיסוף (בתוך ניילון פסגור ואת הטפסים ודף מדבקות הברקוד הנותרות, לסגור את הקופסא ולהדביק על גביה, במקום הסגירה, את מדבקת הסגירה שבדף המדבקות.

13.לרשום תאריך, שעה וראשי תיבות על הקופסה.

14.חשוב להודיע לנו (טלפון חינם 1-800-80-81-82) לאחר הלידה וכן לאחר איסופה על ידי חברת השיגור מדלפק האחיות, אחרת לא נוכל לנצפות מראש לדגימה שלכם.

שיחת חינם: 1-800-80-81-82.לראש הדף     הגרלת מנוי חינםהרשמה מקוונתצור קשרערכת מידע חינם

בקרו אותנו
דם טבורי בע"מ
דם טבורי בע"מ מדוע כדאי לשמור
תעריפים ומסלולים
רפואת חידוש איברים
מאגר מידע
ערכת מידע חינםערכת מידע דם טבורי

הגרלת מנוי חינם/צור קשר

שם מלא
ת.לידה צפוי
בי"ח צפוי
נייד
מייל
תקנון
שלח
זוכים קודמים


דם טבורי   תאי גזע   תאי גזע טבוריים   בנק תאי גזע   איסוף דם טבורי   שימור דם טבורי   שמירת פרטיות   תנאי שימוש   מחשבון הריון   הריון ולידה   כניסת תקשורת   הערות לאתר

כל הזכויות שמורות © 2009 - דם טבורי בע"מ, רחוב הארד 7, רמת החייל, תל-אביב, ת.ד. 65151 תל-אביב 61650.
למידע על שירותנו חייגו חינם 1-800-80-81-82 או להזמנת ערכת מידע והרשמה חינם. פקס: 03-7521133

 מדוע דווקא דם-טבורי בע"מ?

· דם-טבורי בע"מ הוא הבנק החברתי הראשון בעולם, השייך ללקוחותיו, להם השליטה המוחלטת על המנות ועל עתידן.

· רק בדם-טבורי בע"מ האיסוף בשקית האקטיבית – 33% יותר תאי גזע ו/או סיטוג'ן – 81% יותר תאים.

· רק בדם-טבורי בע"מ ביטוח כלל-בריאות לפיצוי ללא תנאי לכל המשפחה הגרעינית במקרה שימוש במנה (בתהליך שפעול).

· רק בדם-טבורי בע"מ מערך העיבוד והשימור עצמיים ולא שירות של ספק חיצוני, גם אם הוא בי"ח (ר' סכסוך איכילוב-קריוסל).