חדשות ועדכונים:
צור קשר  |  מפת האתר    מזרק מצוייראירויי 

  • בחדשות ערוץ 2
  • כתבה על שימור דם טבורי בערוץ 1
  • דם טבורי בחדשות ערוץ 10
  • 10-2

שיחה עם מומחים:
 בנק דם-טבורי בע"מ
יחל לפעול לאחר קבלת
  האישור הרגולטורי

1800-80-81-82
מענה אנושי 24 ש' ביממה
שירות לקוחות א'-ה' 9-20 ו' 9-13
 

תקנון ההגרלות

 תקנון הגרלת מנוי חינם לשירות שימור דם טבורי של "דם טבורי בע"מ"

1.  'דם טבורי בע"מ' (להלן: "החברה") מבקשת לקדם את הרישום לשירותי שימור תאי גזע מדם טבורי ושימור בבנק דם טבורי של החברה ע"י מבצע הגרלות.

2.    בהשתתפותך בהגרלה, הנך מסכים לאמור בתקנון זה ופוטר את עורכת ההגרלה, וכל מי מטעמה מכל אחריות הקשורה בהגרלה ו/או בניהולה.

3.    ההגרלה נערכת בהתאם להוראות ההיתר הכללי לעריכת הגרלות לפרסומת מסחרית לפי חוק העונשין, התשל"ז – 1977.

4.    כל הנרשם להגרלה של דם טבורי בע"מ ע"י מילוי כל הפרטים הנדרשים בטופס ההרשמה כפי שקבעה החברה ישתתף בהגרלה של מנוי שימור דם טבורי ל- 20 שנים.

5.    תדירות ההגרלה – חודשית, בקרב הנרשמים והמשלמים דמי הרשמה לשירות בחודש ההגרלה.

6.    בהגרלה ישתתפו רק אלו שבקשת ההצטרפות שלהם להגרלה נתקבלה ונקלטה ע"פ תנאי ההגרלה.

7.    ההגרלה תיערך מידי חודש עד ה- 15 לחודש העוקב ותוצאותיה יפורסמו מיידית באתר האינטרנט של החברה והודעה טלפונית מיידית לזוכים.

8     ההגרלה נערכת  בפיקוח עורך הדין של החברה ובאישורו.

9.    ההגרלות יערכו במשרדי 'דם טבורי בע"מ' ובהשתתפות עורך הדין ונציג החברה.

10.    בכל מקרה של רשלנות שתוכח, מצד החברה או עורך ההגרלה כנגד אדם המבקש להשתתף בהגרלה, יוגבל הפיצוי לו יהיה זכאי עד לגובה 150 ₪ ולא מעבר לכך.

11.    עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יישאו באחריות לכל נזק ו/או הפסד ו/או אבדן ו/או הוצאה שייגרמו למי מהמשתתפים הקשורים במישרין ו/או בעקיפין בהגרלה, ניהולה, תוצאותיה, הפרסים שיוענקו במסגרתה (ככל שיינתנו) ו/או כל הכרוך בכך.

12.    ההשתתפות בהגרלה על כל הכרוך בה הנה באחריותו הבלעדית של המשתתף.

13.    עורכת ההגרלה וכל מי מטעמה לא יהיו אחראים על תקלות באתר מקושרים ו/או אתר המשנה ו/או מפעילות לא תקינה של ספקי אינטרנט כלשהם, ו/או של מערכת ביצוע ההגרלה ו/או תקלות אחרות ככל שתהיינה בקשר לפרס, מימושו, ולהגרלה.

14.    למשתתפי ההגרלה ולכל מי מטעמם לא תהיה כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי בקשר להגרלה, לפרס, לתקנון זה ו/או לכל דבר אחר הכרוך בהם.

15.    התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. מובהר בזאת כי האמור בלשון זכר מתייחס גם לנקבה.

16.    המשתתף הוא האחראי הבלעדי להתעדכן בתנאי ההגרלה, תקנון זה, תקנון אתר החברה ו/או בשינויים שיערכו בהם. השתתפות המשתתף בהגרלה מהווה תנאי להסכמה לשינויים אלה.

17.    החברה ועורך ההגרלה שומרים את הזכות, בתאום עם המפקח לבטל או לשנות חלקים בתקנון זה ע"פ שיקול דעתם הבלעדי במקרה של תקלה, שיבוש רמאות או התנהגות שאינה הוגנת מצד משתתף או שמונעת מלהשתתף בצורה הוגנת במבצע.

18.    בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין תקנון זה לפרסומים אחרים, כולל פרסומים במדיה, תגברנה הוראות תקנון זה לכל דבר ועניין.לראש הדף     הגרלת מנוי חינםהרשמה מקוונתצור קשרערכת מידע חינם

בקרו אותנו
דם טבורי בע"מ
דם - טבורי בע"מ מדוע כדאי לשמור
תעריפים ומסלולים
רפואת חידוש איברים
מאגר מידע
צור קשר
ערכת מידע חינםערכת מידע דם טבורי

הגרלת מנוי חינם/צור קשר

שם מלא
ת.לידה צפוי
בי"ח צפוי
נייד
מייל
תקנון
שלח
זוכים קודמים


דם טבורי   תאי גזע   תאי גזע טבוריים   בנק תאי גזע   איסוף דם טבורי   שימור דם טבורי   שמירת פרטיות   תנאי שימוש   מחשבון הריון   הריון ולידה   כניסת תקשורת   הערות לאתר

כל הזכויות שמורות © 2009 - דם טבורי בע"מ, רחוב הארד 7, רמת החייל, תל-אביב, ת.ד. 65151 תל-אביב 61650.
למידע על שירותנו חייגו חינם 1-800-80-81-82 או להזמנת ערכת מידע והרשמה חינם. פקס: 03-7521133

 מדוע דווקא דם-טבורי בע"מ?

· דם-טבורי בע"מ הוא הבנק החברתי הראשון בעולם, השייך ללקוחותיו, להם השליטה המוחלטת על המנות ועל עתידן.

· רק בדם-טבורי בע"מ איסוף רגיל, או האיסוף בשקית האקטיבית – 30% יותר תאי גזע (זמין מיידית) או סיטוג'ן – 68% יותר תאים (זמין החל מעוד כשנה).

· רק בדם-טבורי בע"מ ביטוח כלל-בריאות לפיצוי ללא תנאי לכל המשפחה הגרעינית במקרה שימוש במנה (בתהליך שפעול).

· רק בדם-טבורי בע"מ מערך העיבוד והשימור עצמיים ולא שירות של ספק חיצוני, גם אם הוא בי"ח (ר' סכסוך איכילוב-קריוסל).